IV Ship2B Impact Forum: Change is happening

A Mazda Space

 el 30 novembre 2017

IV Impact Forum organitzat per Ship2B i que sota el lema "Change is happening" mostrarà el canvi d'estratègia que grans empreses estan seguint per maximitzar el seu impacte social.

50a Jornada DIM

A Col.legi de Llicenciats de Barcelona

 el 18 desembre 2017

Jornada organitzada pel Grup DIM d'investigació i innovació didàctica on es presentarà una miscel.lània de recursos educatius i experiències formatives d'èxit amb el suport de les TIC.