Com incrementar la pràctica físico-esportiva en edat escolar?

per Patrícia Remiro,

Com incrementar la pràctica físico-esportiva en edat escolar?


En els darrers 10 anys, la pràctica  d’activitat física i esport ha crescut molt en tots els segments demogràfics de la societat. Tot i així, seguim tenint com a repte la reducció del sedentarisme en els infants.

L’estudi impulsat pel Consell Català de l’Esport “Els hàbits  esportius dels escolars de Catalunya 2016”, realitzat per Itik, posa de manifest aquesta realitat. D’ell se’n desprenen una sèrie de reptes i oportunitats que considerem que és necessari abordar, també des del teixit empresarial i des dels diferents sectors involucrats. 

Per aquest motiu, el passat 17 d'octubre de 2017 els clústers de l’esport (INDESCAT), dels nens (KID’S  CLUSTER) i de les tecnologies de l’educació (Edutech  Clúster), van organitzar una sessió de treball on, després d’una breu presentació de les conclusions de l’estudi a càrrec d’en Jordi Viñas  (Itik), es va abordar com es pot millorar o ampliar l'oferta  d’activitats per aconseguir reduir el sedentarisme i millorar  el benestar dels infants, tot generant negoci per al sector privat.

Les principals conclusions de l'estudi posen de manifest les següents realitats:

  • Hi ha una diferència de pràctica entre nens i nenes, la qual s'agreuja durant la Secundària i  que té un origen també al principi de la Primària motivada sobretot per la visió de l'esport per part de les famílies.
  • En entorns urbans la pràctica esportiva presenta millors índex que en entorns rurals.
  • Hi ha una devallada de la pràctica al passar de Primària a Secundària, el factor competitu motiva menys.
  • Durant 3er i 4rt d'ESO preval més l'esport de competició perquè hi ha menys oferta en altres modalitats.


Les tendències per tant que es preveuen en edat escolar són:

  • Una individualització de la pràctica esportiva també en edat escolar
  • L'ús d'espais no convencionals
  • Noves formes d'esport en família
  • Esport i TIC on les noves tecnologies propicien l'hàbit esportiu


Durant la sessió es van treballar els reptes que es van considerar més rellevants com són l'ús d'espais no convencionals, l'esport i família i Esport i TIC. Per cada un d'aquests grups es van proposar idees i solucions per desenvolupar-les a futur de manera col.laborativa. Al mateix temps, es va posar de manifest diversos eixos comuns a cada repte com són la necessitat de comunicar i realitzar campanyes de sensibilització, la col.laboració público-privada que caldrà per engegar les iniciatives i les sinèrgies entre diferents actors per harmonitzar la oferta.

En els propers mesos es realitzarà una segona jornada per donar continuitat als reptes i propostes plantejades.Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte