Continguts

Des del Clúster Edutech es vol promoure el valor educatiu clau dels continguts de qualitat dins l’àmbit TIC, mitjançant diferents actuacions que augmentin el coneixement de les necessitats i expectatives sobre els continguts educatius per part dels centres, i alhora que permetin difondre a la comunitat educativa el potencial i interès de nous formats i noves metodologies

El Pla d’actuació del Clúster en Continguts inclou:

  • Organització de jornades internes 
  • Tallers adreçats a docents
  •  Jornades de casos d’èxit amb escoles i agents tecnològics 
  • Enquestes a escoles sobre la utilització, preferències i expectatives sobre continguts editorials vs autoeditats