DESCRIPCIÓ DEL SECTOR TIC EDUCACIÓ

La segona part de l’estudi ha consistit en l’estudi de la oferta del sector TIC Educació a Catalunya amb l’objectiu de identificar i quantificar el nombre d’empreses dedicades a TIC Educació a Catalunya, recopilar informació sobre les empreses del sector i descriure la dimensió del sector TIC Educació a Catalunya. 

Pel que fa la tipologia de les empreses, els principals resultats a partir dels resultats de l’enquesta són:

 • El 85% de les empreses té seu a Catalunya 
 • El 63% de les empreses es va crear desprès del 2000 (el 2% es va constituir fa menys d’un any). 
 • El capital de les empreses és majoritàriament català (77,7%). 
 • Les empreses són majoritàriament micro o petites (62,6%).
 •  El 53,5% de les empreses té una facturació de 250.000 € o menys 
 • El 31% de les empreses es dedica exclusivament a productes o serveis relacionats amb el sector TIC i Educació, de manera que 2 de cada 3 inclouen altres productes o serveis en la seva cartera.


Pel que fa els serveis i clients del sector TIC Educació: 

 • Els continguts i aplicacions educatives (27,6%) i el software de gestió acadèmica (26,4%) són els serveis/productes que concentren un major volum de facturació.
 •  El sector és especialitzat, el 60,9% ofereix 1 o 2 tipologies de serveis/productes. 
 • El 56% de empreses especialitzades en 1 tipus de servei es dedica a aplicacions i continguts educatius.
 • El 77,6% de les empreses ha incorporat nous serveis en els últims dos anys i la gran majoria (91,2%) té previst incorporar nous serveis o productes pròximament.
 • L’escola, concertada/privada (62,4%) o pública (51,5%), és el client més habitual de les empreses del sector.


L’estudi també analitza el perfil dels professionals del sector TIC Educació, així com les tendències en innocació i la previsió d’internacionalització:

 • El 32,8% de la facturació TIC i Educació de les empreses és a Catalunya. La resta d’Espanya representa el 59,7% i altres països el 7,5% del total. 
 • El 58,7% de les empreses té previst entrar en un nou mercat pròximament. 
 • Per a les que ho tenen previst, el 75% assenyala estar interessada en Amèrica Llatina. 

El principal resultat de l’estudi, però, és el dimensionament del sector dedicat a TIC Educació a Catalunya:

L’estudi “Descripció del Sector TIC i Educació” (Abril 2016) ha estat realitzat per DEP Institut per encàrrec del Clúster Edutech.