Edutooltech

El model edutooltech és una aposta del Clúster Edutech per posar a disposició de la comunitat educativa una eina que permeti als centres realitzar un auto-diagnòstic sobre el grau de desenvolupament TIC del centre i, alhora, identificar la tecnologia òptima per a maximitzar el seu potencial tant a nivell de projecte educatiu com d’organització del centre. 

Amb aquest projecte, el Clúster Edutech persegueix els següents objectius:

L’eina en format de qüestionari consta de 6 blocs els quals responen als diferents àmbits en els que la tecnologia hi està involucrada:

A partir de les respostes, s’ofereixen diferents recursos, que actualment són referències provisionals, amb la intenció que ajudin a incloure, consolidar o millorar l'ús de les eines tecnològiques de la manera més adequada en funció de les necessitats i possibilitats de cada centre educatiu. 

Actualment s’ha finalitzat la fase de pilotatge de l’eina en 27 centres de Catalunya, el que ha permès comprovar la utilitat i interès de l’eina. Ben aviat s’iniciarà un desenvolupament d’edutooltech que permeti que qualsevol centre educatiu pugui conèixer el seu grau de desenvolupament tecnològic i tingui un retorn en forma de informe final amb els resultats obtinguts i la situació en el context del centre.