Estudis de mercat

Amb l’objectiu de demostrar la importància de les TIC en l’educació i la rellevància del sector TIC Educació a Catalunya, des del Clúster Edutech s’ha promogut la reflexió sobre la informació disponible del sector TIC en l’àmbit educatiu i sobre quin anàlisi és necessari per entendre, valorar i analitzar el sector.

L’esquema d’estudi ideal del sector inclou les següents dimensions: