Objectius

Edutech Clúster es constitueix com una associació sense ànim de lucre d’empreses i entitats del sector TIC Educació que creen productes i/o ofereixen serveis de base tecnològica per a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

El principal objectiu del Clúster és afavorir la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses que en formen part:

  • Promovent escenaris de demanda de productes i serveis tecnològics de qualitat
  • Afavorint aliances entre empreses per a la creació de nous productes o serveis
  • Facilitant una visibilitat més cohesionada del sector davant de la demanda
  • Canalitzant la interlocució entre empreses, sector educatiu i administració i convertint-se en element clau a la hora de dissenyar polítiques educatives
  • Difonent la importància estratègica de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

El Clúster pretén ser un motor en la introducció de les TIC en el món educatiu, així com una eina de promoció econòmica per a les empreses que en formen part.

Qui forma part del Clúster?

Edutech representa a més de 40 empreses del sector que ofereixen productes i serveis en tot el mercat de la tecnologia educativa: 

Infraestructura de Hardware i Software

Plataformes de Gestió Acadèmica

Recursos educatius i apps

Consultoria i investigació

Plataformes de e-learning

MÀRKETING EDUCATIU

L’ecosistema format per l’escola, estudiants, professors i famílies es veurà beneficiat per la introducció de les TIC i es crearà un mapa d’oportunitats i relacions per a les empreses que apostin per aquest sector.

Cadena de valor del Sector TIC Educació

La cadena de valor del sector TIC Educació integra per una banda la demanda (Compradors), les associacions i agents d’entorn del sector i, per altra banda, la indústria formada principalment pels proveïdors de continguts i recursos educatius, les Plataformes de gestió i Eines col.laboratives i els proveïdors d’equipament, connectivitat i dispositius: