Pilots amb escoles

Des del Clúster Edutech es posarà en marxa properament un nou servei de pilotatge de nous productes i serveis en l’àmbit TIC Educació. El Clúster contactarà els centres educatius interessats en pilotar determinats serveis i productes i facilitarà aquest contacte amb l’empresa interessada. 

Si esteu interessats en realitzar un pilot ja sigui com empresa o com centre educatiu, faciliteu-nos el vostre contacte a info@edutech.cat